• 1

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 2

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 3

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 4

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 5

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 6

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 7

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 • 8

  Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya,sarguja(C.G.)

 

    

           District                                      STD Code               Phone No.                 Mobile No.

Ambikapur (Surguja)

1            Sarguja University                      07774                    220017                  7509062707

2            Namnakala                                07774                    221313                  7509062664

3            Lakhanpur                                07774                    261217                  7509062665

4            Sitapur                                     07834                    275224                  7509062675

5            Udaipur                                     07833                    251249                  7509062676

6            Dhaurpur                                   07832                    272052                  9424266241

7            Lahpatara                                  07774                    203390                  7509062671

8            Kunni                                        07833                    293445                  9826914880

9            Narbadapur                                07834                    255516                  7509062673

10         Lundra                                        07832                    201019                  7509062672

11         Udari                                           07774                                                    7509062708

12         Khamaria                                     07833                    293235                  7509062670

Baikunthpur (Koria)

1            Manendragarh                             07771                    241270                  7509062683

2            Chirmiri                                      07771                    261143                  7509062681

3            G. M. Complex                            07771                    263340                  7509062691

4            West Jhagarakhand                      07771                    268069                  7509062689

5            West Chirmiri                               07771                    263219                  7509062685

6            South Jhagarakhand                     07771                    247217                  7509062088

7            Sirdi                                           07836                    266404                  7509062726

8            Chotabazar                                 07771                    265034                  7509062682

9            Domanhill                                   07771                    261313                  7509062709

10         Kurasiya Collorey                           07771                    269090                  7509062710

11         Koria Kollorey                               07771                    266623                  7509062711

12         Sonhat                                       07836                    261031                  7354838001

13         North Chirmiri                               07771                    266464                  7509062687

13         North Jharkhand                           07771                    242140                  7509062684

14         Pandav Para                                 07836                    251384                  7509062690

15         Khandgavan                                 07771                    201135                  7509062686

16         Rajauli                                                                                                   8518882068

17         Devadand                                   07771                    9754376211         7509062723

Surajpur

1            Mahgaon                                                                 266395                  7509062705

2            Satpata                                     07775                    264248                  7509062706

3            Premnagar                                 07775                    239049                  9407768788

4            Udgi                                         07776                    238042                  9617232279

5            Ramanujnagar                            07836                    233711                  7509062674

6            Pratappur                                  07775                    271301                  7509062728

7            Bhaiyathan                                07777                                                    8518882064

8            Shivnagar                                                                                            9425271159

Jashpur

1            Pathalgaon                               07765                    233036                  7509001297

2            Sukhrapara                               07765                    201638                  9098492085

3            Kotba                                      07765                    268221                  7509062678

4            Bagbahar                                 07765                    276222                  9893346141

Balrampur Nagar

1            Shankargarh                            07778                    274838                  7723014455

2            Wadrafnagar                                                                                      8518882069

3            Rajpur                                    07832                    272511                  8518882066

 

 

 

Last Updated on

13 August 2017

Contact Details

Administrative Building,
Near Hospital Road, Darripara,
Ambikapur, Sarguja (C.G.)
                Pin-497001   
Phone: - (07774),222790,
Fax: - (07774) 222791,
Email: -  registrarsua@yahoo.co.in